Slide

kuburan

Hukum Berziarah Kubur

Soal: Assalamu ‘alaikum. Ustadz, bagaimanakah hukum berziarah kubur dan mendo’akan orang tua atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Syukron Jawab:

Read More »
thaifah

Tha’ifah Al-Manshurah, Kelompok yang Selalu Dinanti

Mayoritas ulama salaf, seperti imam Ali bin Madini, Al Bukhari dan Ahmad, menyatakan bahwa thaifah manshurah adalah ashabul hadits. Namun ada sebuah kebingungan dan kesulitan dalam pemahaman ketika mendapatkan hadits-hadits tentang thaifah manshurah menyebutkan salah satu sifat utama thaifah manshurah adalah jihad fi sabilillah.

Read More »
kafilah

Tetap Teguh Menyeru Kebenaran

Kita sering mendengar ungkapan pepatah, “Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.” Nampaknya ungkapan itu patut kita pegang dalam berakidah di akhir zaman ini. Jika kita telah mendapat petunjuk dari Allah, kemudian menjaganya dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya, orang-orang sesat itu tidak akan memberikan mudarat kepada kita.

Read More »
mas

Keteguhan Hasan Al-Bashri

Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menjabat gubernur di Irak. Dia adalah orang yang sangat kejam dan sombong. Dan Al-Hasan Al-Bashri adalah termasuk orang langka yang berani menentang kekejamannya tersebut. Beliau membeberkan keburukan perbuatan al-Hajjaj di hadapan orang-orang dan berkata benar di depannya.

Read More »
pemegang bara

Para Pemegang Bara Api

Di dalam hadits Abi Tsa’labah ditegaskan bahwa di akhir jaman nanti akan ada hari-hari yang pada saat itu pahala sabar akan dilipatgandakan dan orang yang sabar pada hari itu seperti orang yang menggenggam bara api. Siapakah orang yang menggenggam bara api tersebut?

Read More »
mencair

Memudarnya Nilai Ketaatan

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab melemah dan memudarnya nilai ketaatan. Di antaranya, yaitu: 1. Godaan-godaan Setan Terhadap Umat Manusia Hendaknya masing-masing orang menyadari bahwa selama hayat dikandung badan ia senantiasa berada dalam kancah peperangan melawan setan. Setiap jalan-jalan kebaikan yang ditempuhnya, ia pasti berhadapan dengan setan yang siap menghadang. Simaklah hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berikut ini:

Read More »
syarah-tsalatsatul-ushul

Tiga Landasan Utama Agama Islam Yang Wajib Diketahui

Ushul adalah jamak dari ashlun, artinya sesuatu yang diatasnya dibangun sesuatu yang lain. Yang dimaksud Tiga landasan utama agama Islam oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah tiga pertanyaan pokok yang akan dipertanyakan kepada manusia saat ia berada di kubur, yaitu “Siapa Robbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?” 1. Mengenal Allah Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang mengenal Alloh (ma’rifatullah), …

Read More »
sujud

Bolehkan Shalat Sunnah Fajar di Rumah?

Soal: Ustadz, kapankah waktu melaksanakan shalat sunnah fajar? Sebelum, ataukah setelah adzan Subuh? Kemudian, bagaimana hukumnya bila kita melaksanakannya di rumah?

Read More »
Aisyah

Aisyah Binti Abu Bakar; Kiblatnya Wanita Shalihah Perindu Jannah

Di lembaran ini kita akan mengenal lebih dekat seorang wanita yang kesucianya di umumkan di langit ke tujuh. Jika wanita itu diibaratkan seperti bunga, maka beliau seperti bunga yang akar pohonya menancap ke bumi sedangkan ujung pohon itu menjulang ke langit. Bunga itu tak mengenal musim. Keharumannya menyebar dari ujung barat sampai ujung timur. Warna bunganya membuat mata setiap orang …

Read More »
dhuha

Kapan dan Berapa Rakaat Jumlah Shalat Dhuha

Soal: Assalamu’alaikum. Sebenarnya, berapa rakaat kah jumlah shalat Dhuha? Dan kapan waktu terbaik melaksanakannya?

Read More »